Nasze produkty- Pakiety multimedialne

Składają się z 20 kompletnych pakietów, z których każdy zawiera 20 propozycji ćwiczeń, gier, zabaw, kolorowanek, labiryntów, plansz, prezentacji multimedialnych, kart pracy i puzzli. Gry multimedialne są interesującą propozycją zabaw edukacyjnych dla dzieci. Nauka poprzez zabawę interaktywną to doskonały pomysł na zachęcenie dzieci do rozwiązywania proponowanych im problemów matematycznych, logicznych, przyrodniczych i społecznych, których cele zbieżne są z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Kolorowe plansze, ciekawe ilustracje, liczniki wskazujące czas i poprawność wykonania zadania wpływają na zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z pakietów. Nowością jest to, że każdy zainteresowany rodzic może otrzymać pakiety multimedialne do indywidualnego wykorzystywania w domu. Czytaj dalej

Nasze produkty- Puzzle

to zestaw 20 puzzli o różnym stopniu trudności, które pełnią przede wszystkim funkcje edukacyjne, ale także uatrakcyjniają zajęcia głównie na poziomie kształcenia dzieci 6 – 7 lat. Mogą też być wykorzystywane przez dzieci starsze, zależy to od potrzeb i możliwości grupy, a także od indywidualnych możliwości dziecka. Decyzję o wykorzystaniu podejmuje nauczyciel. Puzzle wykonane są w formie klocków, sześcianów, każdy o boku 6cm. Ponadto 2 plansze puzzli są płaskimi obrazami o wymiarze A4. Stanowią pomoc dydaktyczną, nie tylko, jako zabawa w układanie puzzli, ale również mogą być użyte jako liczmany podczas nauki liczenia. Czytaj dalej

Nasze produkty- pakiet muzyczno – literacki

Został przygotowany i nagrany specjalnie do programu „Droga ucznia do sukcesu”. Zawiera przykłady muzyczne i literackie zgodne z wymogami podstawy programowej i indywidualizacji pracy w zależności od możliwości i predyspozycji dziecka. Pakiet uzupełnia warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, został skupiony wokół takich zagadnień, jak bliskie dziecku odgłosy z otoczenia, rytmy (podstawowe wartości Czytaj dalej

Nasze produkty- tablice demonstracyjne

60 barwnych plansz opracowanych na potrzeby projektu „Droga ucznia do sukcesu”. Wzbogacają warsztat pracy nauczyciela i są integralne z poradnikiem metodycznym oraz zeszytami ćwiczeń dla ucznia. Uwzględniają możliwości percepcyjne dzieci i stanowią praktyczną pomoc dla nauczyciela. Dotyczą one środowiska społeczno przyrodniczego i ilustrują następujące zagadnienia: Czytaj dalej

Nasze produkty- Zeszyty ćwiczeń

To komplety 4 zeszytów dla klas I, II i III. Całość to 12 sztuk. Zeszyty dla klasy pierwszej są zintegrowane ze scenariuszami projektów edukacyjnych, zaś do klasy drugiej i trzeciej dają możliwość indywidualnej pracy z uczniami, zachęcają do nauki poprzez zabawę oraz dają możliwość kształcenia umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Czytaj dalej

Nasze produkty- poradnik dla nauczycieli

To opracowanie 3 częściowe – dla klas: I, II i III. W każdym poradniku zamieszczone są scenariusze projektów edukacyjnych, które nauczyciele będą wykorzystywać podczas dni aktywności w każdym tygodniu nauki w klasach I – III. Proponowane zabawy, zadania i sytuacje edukacyjne uwzględniają pracę z dziećmi zróżnicowanymi wiekowo tj. 6 i 7 letnimi, a także dają możliwość włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkie działania. Dla klasy I zaplanowano realizację 4 projektów edukacyjnych, dla klasy II zaplanowano realizację 6 projektów edukacyjnych, a dla klasy III zaplanowano realizację 10 projektów edukacyjnych. Poradnik metodyczny stanowi tylko bazę wyjściową dla nauczyciela i wskazuje kierunek pracy dydaktyczno-wychowawczej. Czytaj dalej

Nasze produkty- Program nauczania „Droga ucznia do sukcesu”

To opracowanie, które składa się z następujących części: charakterystyka programu nauczania w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym, zadania szkoły, cele ogólne i szczegółowe kształcenia i wychowania, treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia, procedury osiągania celów ogólnych i szczegółowych kształcenia i wychowania oraz kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów. Czytaj dalej

Droga Ucznia do Sukcesu

Projekt „Droga ucznia do sukcesu” jest propozycją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, której głównym celem jest harmonijny rozwój uczniów klas I – III w oparciu o teorię inteligencji wielorakich opisanych przez Howarda Gardnera, Czytaj dalej

SZKOLENIA Z NAUCZYCIELAMI

Nauczyciele wdrażający projekt edukacyjny „Droga Ucznia do Sukcesu” mieli okazję rozwinąć swój warsztat merytoryczny podczas organizowanych w ramach szkoleń warsztatów dla nauczycieli. Warsztaty odbyły się na przełomie sierpnia i września. podczas dwódniowych spotkań omawiane były następujące tematy: Czytaj dalej