Nasze produkty- Pakiety multimedialne

Składają się z 20 kompletnych pakietów, z których każdy zawiera 20 propozycji ćwiczeń, gier, zabaw, kolorowanek, labiryntów, plansz, prezentacji multimedialnych, kart pracy i puzzli. Gry multimedialne są interesującą propozycją zabaw edukacyjnych dla dzieci. Nauka poprzez zabawę interaktywną to doskonały pomysł na zachęcenie dzieci do rozwiązywania proponowanych im problemów matematycznych, logicznych, przyrodniczych i społecznych, których cele zbieżne są z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Kolorowe plansze, ciekawe ilustracje, liczniki wskazujące czas i poprawność wykonania zadania wpływają na zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z pakietów. Nowością jest to, że każdy zainteresowany rodzic może otrzymać pakiety multimedialne do indywidualnego wykorzystywania w domu.

Celem takiego przedsięwzięcia jest zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem, a poprzez to kształcenie i rozwijanie wielu cennych umiejętności szkolnych. Większość proponowanych zadań zawiera treści matematyczne i przygotowujące dzieci do logicznego myślenia, zapamiętywania, kojarzenia faktów i zjawisk. Nauka poprzez zabawę
z komputerem jest sposobem na atrakcyjną edukację. Każdy pakiet zawiera szczegółowe scenariusze, które opisują proponowane ćwiczenia. Taki materiał będzie dla nauczycieli pomocnym narzędziem do pracy, a także może stanowić inspirację do opracowania własnych pomocy dydaktycznych.

Korzystaj z naszych pakietów multimedialnych