DOKUMENTY

Pobierz dokumenty:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa ikona_PDF  ikona_DOC
 • Formularz zgłoszeniowy szkoły ikona_PDF  ikona_DOC
 • Zaproszenie szkoły do udziału w projekcie  ikona_PDF  ikona_DOC
 • Formularz zgłoszeniowy nauczyciela_PEFS ikona_PDF  ikona_DOC
 • Deklaracja dyrektora szkoły ikona_PDF  ikona_DOC
 • Deklaracja nauczyciela ikona_PDF  ikona_DOC
 • Oświadczenie ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona_PDF  ikona_DOC
 • Oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ikona_PDF  ikona_DOC
 • Zgoda rodzica_opiekuna prawnego ikona_PDF  ikona_DOC

Dokumentację rekrutacyjną można składać do 16 maja 2014 r.:

 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu: ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn, z dopiskiem „Droga ucznia do sukcesu”
 • osobiście w biurze projektu: ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn
 • drogą elektroniczną na adres: duds@evaco.pl z dopiskiem „Droga ucznia do sukcesu” (z obowiązkiem późniejszego dostarczenia kompletu podpisanych dokumentów)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! Na wszystkie pytania związane z programem odpowie nasz zespół projektowy, tel. kom. 660 433 362, 609 752 909, e-mail: duds@evaco.pl