Droga Ucznia do Sukcesu

Projekt „Droga ucznia do sukcesu” jest propozycją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, której głównym celem jest harmonijny rozwój uczniów klas I – III w oparciu o teorię inteligencji wielorakich opisanych przez Howarda Gardnera, a także rozwijanie i kształcenie umiejętności logicznego  i matematycznego myślenia, nauka stawiania hipotez, dowodzenia i eksperymentowania. Projekt uwzględnia pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z dziećmi 6 – 7 letnimi. Podstawową metodą pracy realizującą stawiane cele jest projekt edukacyjny.  Projekt „Droga ucznia do sukcesu” proponuje następujące materiały i pomoce dydaktyczne, które przekazuje się nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej:

  • program nauczania „Droga ucznia do sukcesu”,
  • poradnik dla nauczycieli, w skład którego wchodzi rozkład materiału dla klas I – III i 20 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego,
  • zeszyty ćwiczeń dla uczniów, dla klasy I – 4 sztuki, dla klasy II – 4 sztuki, dla klasy III – 4 sztuki
  • 40 sztuk plansz demonstracyjnych,
  • pakiet muzyczno – literacki,
  • 20 puzzli – materiał na różnym poziomie trudności,
  • 20 pakietów multimedialnych. Każdy pakiet to 20 różnych narzędzi do pracy z uczniami: gry edukacyjne, labirynty, puzzle, karty pracy.

Pakiet został przygotowany i opracowany przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi klas I – III, którzy są kreatywni, lubiących doświadczać i działać razem z dziećmi oraz są otwarci na innowacyjne działania.