KONTAKT

We wszystkich sprawach związanych z projektem zapraszamy do kontaktu:

Anna Woźniak
kom. 660 433 362
e-mail: duds@evaco.pl

Biuro projektu
ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn
e-mail: duds@evaco.pl

Siedziba EVACO
ul. Kapelanka 13/13A
30-347 Kraków
tel. 12 266 80 90
e-mail: evaco@evaco.com.pl