Nasze produkty- pakiet muzyczno – literacki

Został przygotowany i nagrany specjalnie do programu „Droga ucznia do sukcesu”. Zawiera przykłady muzyczne i literackie zgodne z wymogami podstawy programowej i indywidualizacji pracy w zależności od możliwości i predyspozycji dziecka. Pakiet uzupełnia warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, został skupiony wokół takich zagadnień, jak bliskie dziecku odgłosy z otoczenia, rytmy (podstawowe wartości rytmiczne – cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i przykładowe rytmy), wybrane instrumenty, przykłady dziecięcych zabaw muzycznych, zagadek oraz przykłady z literatury dziecięcej – fragmentów czytanych legend i baśni. Wszystko to tworzy bazę do kontynuacji edukacji muzycznej w starszych klasach. Wszystko to tworzy swego rodzaju muzyczną pomoc dydaktyczną w pigułce. Ma ona swoje zalety, ponieważ zawiera esencję tego co ważne dla najmłodszych uczniów. Materiał jest ułożony z zachowaniem spiralności w nauczaniu. Wykorzystywanie pakietu przez nauczycieli podczas zajęć z dziećmi w klasach I – III daje szansę na rozwijanie wszystkich typów inteligencji wielorakich. Najmłodsi uczniowie najczęściej śpiewają, akompaniują sobie na prostych instrumentach, poruszają się przy muzyce, tańczą, przygotowują występy na różne okazje. Propozycja pakietu w dużym stopniu rozwija umiejętność słuchania, przetwarzania informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Pakiet może być wykorzystywany do pracy z dziećmi 6
i 7 letnimi oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

zapoznaj się z pakietami muzycznymi