Nasze produkty- poradnik dla nauczycieli

To opracowanie 3 częściowe – dla klas: I, II i III. W każdym poradniku zamieszczone są scenariusze projektów edukacyjnych, które nauczyciele będą wykorzystywać podczas dni aktywności w każdym tygodniu nauki w klasach I – III. Proponowane zabawy, zadania i sytuacje edukacyjne uwzględniają pracę z dziećmi zróżnicowanymi wiekowo tj. 6 i 7 letnimi, a także dają możliwość włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkie działania. Dla klasy I zaplanowano realizację 4 projektów edukacyjnych, dla klasy II zaplanowano realizację 6 projektów edukacyjnych, a dla klasy III zaplanowano realizację 10 projektów edukacyjnych. Poradnik metodyczny stanowi tylko bazę wyjściową dla nauczyciela i wskazuje kierunek pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dzięki temu nauczyciel ma szansę podejmowania decyzji oraz planowania pracy w sposób najbardziej odpowiedni dla potrzeb
i możliwości swojej klasy i poszczególnych uczniów. Taka forma przewodnika daje nauczycielowi dużo swobody i miejsca na własną interpretację, inwencję oraz realizację dowolnych pomysłów. Nauczyciel ma dzięki temu możliwość wyboru zadań i zajęć, które w każdej sytuacji dydaktycznej może dostosować do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci zróżnicowanych wiekowo (6 i 7 lat). Rozkład materiału zawiera: propozycję tematów dnia, podstawowe umiejętności nabywane przez ucznia, umiejętności wykraczające oraz miejsce na notatki nauczyciela dotyczące wykorzystania obudowy dydaktycznej. Rozkład materiału przewiduje też podział na trzydzieści dwa tygodnie, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Każdy tydzień zawiera pięć propozycji tematów do realizacji. Piąty dzień zawsze nosi tytuł: „Tworzymy, badamy, eksperymentujemy” i jest dniem dziecięcej aktywności. Wtedy właśnie realizowane są zagadnienia zawarte w scenariuszach poszczególnych projektów edukacyjnych. Nauczyciel dysponuje propozycjami tematów dnia oraz umiejętnościami zdobywanymi przez uczniów, umieszczonymi w rozkładzie. Może je uwzględniać w codziennej pracy z uczniem
i wspierać się dowolnym podręcznikiem podczas czterech dni tygodnia. Natomiast piątki lub inny dzień tygodnia przeznacza się na realizację propozycji zawartych w scenariuszach projektów oraz pracę dzieci w zeszytach ćwiczeń. Rozkład materiału ma służyć jako czytelny przewodnik, który porządkuje
i dostarcza precyzyjnego opisu działań niezbędnych do realizacji programu nauczania „Droga ucznia do sukcesu”. Jest to kompendium wiedzy, w którym nauczyciel szybko i sprawnie odszuka temat tygodnia i dnia, a także dowie się: jakie umiejętności dzieci i efekty powinny być osiągnięte oraz jakie środki dydaktyczne mogą być wykorzystane do realizacji zaplanowanych treści.

zapoznaj się z treścią poradników