Nasze produkty- tablice demonstracyjne

60 barwnych plansz opracowanych na potrzeby projektu „Droga ucznia do sukcesu”. Wzbogacają warsztat pracy nauczyciela i są integralne z poradnikiem metodycznym oraz zeszytami ćwiczeń dla ucznia. Uwzględniają możliwości percepcyjne dzieci i stanowią praktyczną pomoc dla nauczyciela. Dotyczą one środowiska społeczno przyrodniczego i ilustrują następujące zagadnienia:

  • rodzaje lasów (fotografie lasu wraz z ilustracją liści i szyszek drzew różnych gatunków)
  • rodzaje środowisk przyrodniczych naturalnych i tworzonych ręką człowieka (łąka, park, ogród)
  • zwierzęta domowe oraz zwierzęta hodowlane
  • dzikie zwierzęta
  • ptaki
  • środki transportu
  • rodzaje wykonywanych zawodów
  • sprzęt sportowy
  • miejsca wypoczynku

Plansze wykonane z trwałego materiału, w dużym formacie, są czytelne i przejrzyste oraz ciekawie opracowane graficznie. Realistyczne fotografie wiernie odzwierciedlają rzeczywistość. Są atrakcyjne i zrozumiałe dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz mogą stanowić materiał porównawczy, gdzie obok siebie ukazanych jest np. kilka ras psów lub zwierzęta w różnych sytuacjach. Dzieci mogą obejrzeć fotografie zwierząt znajdujących się w naturalnym środowisku lub dorosłe osobniki wraz ze swoimi młodymi. Materiały ilustracyjne są barwne i zawierają wiele interesujących szczegółów. Dzięki temu budzą ciekawość i rozwijają zainteresowania dziecka. Fotografie zamieszczone na planszach mogą stanowić źródło wiedzy bądź stanowić pretekst do podjęcia rozmowy czy dyskusji w grupie. Plansze stanowią również znaczącą pomoc dla nauczyciela i umożliwiają efektywniejszy proces dydaktyczny.
Plansze zostały także udostępnione w wersji multimedialnej w formie obrazów do wyświetlenia w rozdzielczości dostosowanej do wykorzystania ich w prezentacjach multimedialnych, tablicach multimedialnych. Takie rozwiązanie pozwala na ich wykorzystanie w klasach, w których wydruk plansz w rozdzielczości obrazu A2 nie jest możliwy.

Zobacz tablice demonstracyjne