Nasze produkty- Zeszyty ćwiczeń

To komplety 4 zeszytów dla klas I, II i III. Całość to 12 sztuk. Zeszyty dla klasy pierwszej są zintegrowane ze scenariuszami projektów edukacyjnych, zaś do klasy drugiej i trzeciej dają możliwość indywidualnej pracy z uczniami, zachęcają do nauki poprzez zabawę oraz dają możliwość kształcenia umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Zawierają propozycje zadań o różnym poziomie trudności do pracy w klasie szkolnej i w domu. Zaproponowane zadania odpowiadają potrzebom dzieci 6 i 7 letnich (są o różnym stopniu trudności) oraz zapewniają pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączają do pracy z dzieckiem rodziców lub innych dorosłych, których wybierze dziecko. Proponowane zadania kształcą umiejętności logicznego myślenia, pozwalają na proponowanie nietypowych rozwiązań, ćwiczą umiejętności matematyczne i pozwalają dziecku na samodzielne dochodzenie do rozwiązania. Zadania zaproponowane w zeszycie ćwiczeń zawierają kolorowe zdjęcia i interesujące graficznie obrazki zachęcające dzieci do wykonywania zadań. W zeszytach ćwiczeń znajdują się propozycje zadań rozwijających wszystkie rodzaje inteligencji wielorakich zgodnie z teorią Howarda Gardnera.

Zapoznaj się z zeszytami ćwiczeń