REKRUTACJA

W projekcie weźmie udział:

 • 5 szkół podstawowych
 • 80 uczniów
 • 20 nauczycieli

Uczestnikom projektu zapewniamy m.in.:

 • program nauczania "Droga ucznia do sukcesu"
 • poradnik metodyczny dla nauczycieli klas I, II, III
 • szkolenia dla nauczycieli
 • bezpłatny komplet zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas I, II, III
 • arkusze diagnozy uczniów
 • multimedialne pakiety dydaktyczne (gry, scenariusze, quizy)
 • tablice demonstracyjne
 • puzzle
 • pakiety muzyczne (płyty z utworami muzycznymi, rytmicznymi, literackimi)
 • materiały papiernicze i piśmiennicze
 • spotkania informacyjne dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie

Warunki uczestnictwa szkoły w projekcie:

 • w projekcie biorą udział szkoły z województwa dolnośląskiego z powiatów: jaworskiego, legnickiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego
 • każda szkoła deleguje swoich trzech nauczycieli do udziału w projekcie
 • przystępujący do projektu nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy w klasach I-III i ma zatrudnienie w szkole na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • spełnienie kryterium formalnego: szkoła posiada klasy pierwsze, w których ponad 50% uczniów posiada specjalne potrzeby edukacyjne
 • dostarczenie kompletu formularzy rekrutacyjnych do Biura Projektu (drogą pocztową lub osobiście) na adres ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn, z dopiskiem "Droga ucznia do sukcesu"

Rekrutacja trwa do dnia 16 maja 2014 r.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne